DÂY HDMI 1.5M DẸP

MÔ TẢ

– Kết nối máy tính, TV, Máy chiếu…
– Blu-ray Player hoặc Xbox 360 HDTV hoặc Home Theater thông qua kết nối HDMI
– Loại bỏ hình ảnh mờ yếu gây ra bởi một số loại cáp mở rộng

15,000