DÂY HDMI 3M DẸP 1.4

MÔ TẢ

– Kết nối máy tính, TV, Máy chiếu…
– Blu-ray Player hoặc Xbox 360 HDTV hoặc Home Theater thông qua kết nối HDMI

27,000